Výroční členská schůze MS Malše

POZVÁNKA

na Výroční členskou schůzi MS Malše, která se uskuteční v pátek 22. května 2020 od 18.00 hod v Bažantnici Plav.

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti MS za rok 2019
  • Zpráva KRK
  • Diskuze
  • Přijetí nových členů MS
  • Usnesení a Závěr

Vzhledem k nákazové situaci proběhne VČS ve venkovních prostorech – u pergoly a bez občerstvení při dodržení všech nařízení, tj. nošení roušek a bezpečnostní rozestupy.

Nezapomeňte přinést s sebou:

  • doklady k evidenci: lovecký lístek, průkaz ČMMJ (doklad o pojištění), zbrojní průkaz
  • trofeje spárkaté zvěře v roce 2019

Jiří Tesař

předseda MS