Zvěř

Koho potkáte v naší honitbě

Pozorný a ukázněný návštěvník naší honitby může potkat mnoho zajímavých živočichů. Ti živočichové, kteří mají historicky význam z hlediska myslivosti nazýváme zvěř. Na této stránce se budeme věnovat především zvěři, přesto že pozornost a ochranu si zaslouží každý tvor od hmyzu až po zpěvné ptactvo.

Všeobecně známým a stále poměrně hojným druhem zvěře, se kterou návštěvník často setká ve všech částech revíru je srnec obecný. V naší honitbě je ovšem dosti hojný i další druh spárkaté zvěře z čeledě jelenovitých – daněk skvrnitý. Tento zvířecí klenot se k nám před lety dostal po úniku z obory a úspěšně se od té doby množí. V současnosti se dančí zvěř vyskytuje výhradně na levém břehu Malše. Při troše štěstí může pozorovatel potkat světlou (až bílou) variantu daňka, která se v našem revíru poměrně hojně vyskytuje.

Mnohem složitější je potkat další druh spárkaté zvěře – prase divoké. Ačkoliv je černá zvěř u nás poměrně hojná, díky vysoké inteligenci a přizpůsobivosti tohoto druhu se častěji setkáme s pobytovými znaky (šlépěje, kaliště, otěrové stromy s prasečími „malovánkami“, rozryté plochy), než se samotným prasetem, které se dokáže skvěle skrývat.

V lese i na polích a loukách lze potkat dobře známého zajíce polního, velmi vzácné je ovšem setkání s jeho menším příbuzným králíkem divokým.

Nejhojnějším predátorem je liška obecná, setkat se s ní přes den je ovšem obtížné. Ještě větší štěstí musí návštěvník v honitbě mít, aby se setkal s jejím častým sousedem – jezevcem lesním. Oba nejčastěji potkáme ve světlech reflektorů automobilu v noci.

V blízkosti lidských obydlí žije hojně kuna skalní, zatímco její o něco větší příbuzná – kuna lesní – žije výhradně v lese. Vedle jezevce a kun se lze v našem revíru setkat ještě s dalšími lasicovitými šelmami – lasicí kolčavou, hranostajem, u řeky je možné s velkou dávkou štěstí potkat vydru říční, zatímco tchoř tmavý už je dnes opravdovou vzácností.

Díky úsilí členů mysliveckého spolku Malše se v poslední době vzmáhá populace dříve hojného bažanta obecného. Podstatně vzácnější je setkání s koroptví polní, jejíž stavy byly přitom dříve velmi vysoké, a křepelkou polní, jediným tažným ptákem z řádu hrabavých.
V poslední době sílí početní stavy jiného zajímavého druhu pernaté zvěře – krkavce velkého. Mezi jeho příbuzné patří dále sojka obecná, straka obecná, havran polní a vrána černá, která ovšem nepatří mezi časté návštěvníky v našem revíru. Krkavcovití ptáci se vyznačují velikou inteligencí a v přírodě působí mnohdy škody na hnízdech zpěvných ptácích a v případě krkavce i na drobné zvěři.

Mezi ryze dravé ptáky, které lze v našem revíru potkat, patří káně lesní, které lze nejčastěji spatřit při kroužení nad krajinou nebo při vyčkávání na kořist na zemi, dále drobná poštolka obecná, krásný sokolovitý draveček, který je typický svým třepotavým letem na jednom místě, dosti běžný je krahujec obecný, který se často pohybuje i v okolí lidských obydlí, kde nejčastěji loví drobné pěvce, a s určitou dávkou štěstí je možné hluboko v lese potkat jeho podstatně většího příbuzného – jestřába lesního.

Mnohem více štěstí je třeba, aby návštěvník lesa potkal některou z našich sov – puštíka obecného, kalouse ušatého, sýčka obecného, největší sovu impozantního vzhledu výra velkého, nebo naopak nejdrobnější sovičku, vzácného kulíška nejmenšího dosahujícího pouze velikosti špačka.

Za nejromantičtějšími místy naší honitby se návštěvník může vydat k řece, která protéká napříč celou naší honitbou a která našemu mysliveckému spolku dala název MS Malše. U řeky jde potkat všechny výše zmíněné druhy zvěře, některé ovšem pozorovatel nepotká v jiných částech revíru.

Z těch běžnějších druhů je nutné jmenovat kachnu divokou – březňačku, běžnými návštěvníky řeky a okolních polí jsou volavky – volavka popelavá a čím dál častěji volavka bílá, která je živoucím důkazem globálního oteplování, neboť tento jižní druh volavky se ještě před pár lety objevoval na našem území jen vzácně při tahu.

V zimě bývá pravidelným návštěvníkem ze studeného severu krásná kachnička hohol severní, potkat lze u řeky též postrach rybářů – kormorána velkého, který dokáže na rybí populaci spáchat obrovské škody.

Byť nepatří mezi zvěř, při procházce kolem řeky se vyplatí dát pozor, aby Vám neunikl létající diamant ledňáček říční. S tímto lovcem ryb se lze na Malši setkat v současnosti již poměrně často.

Mimo zimní období lze v našem revíru běžně spatřit holuba hřivnáče, který na noc zatahuje do lesa, kde i hnízdí a přes den jej zastihneme na polích, kde se v živí. Holub hřivnáč je též oblíbenou lovnou zvěří. Mnohem vzácnější jsou další druhy divokých holubů – nenápadný holub doupňák a krásná hrdlička divoká.